Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia Fotografia

Imatge d'un projecte CRarq

CASA DE LES FONTS
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA LA MORERA
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA STA. MADRONA
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

EDIFICI Mª AUXILIADORA
vivenda plurifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA COLOM
reforma de vivenda

Imatge d'un projecte CRarq

CASA SANT JOAN
vivenda unifamiliar
Imatge d'un projecte CRarq

CASA ANETO
vivenda unifamiliar
Imatge d'un projecte CRarq

LOFT 3
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

PIS GUELL I FERRER
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

ESTUDI PILATES
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

DAC SALUT
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

FISBA
reforma de local

Imatge de la fletxa cap a la dreta

Imatge d'un projecte CRarq

CASA LA MORERA
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA STA. MADRONA
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

EDIFICI Mª AUXILIADORA
vivenda plurifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA COLOM
reforma de vivenda

Imatge d'un projecte CRarq

CASA SANT JOAN
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA SANT JOAN
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

LOFT 3
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

PIS GUELL I FERRER
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

ESTUDI PILATES
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

DAC SALUT
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

FISBA
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

PIS LLUIS MILLET
reforma de vivenda

Imatge de la fletxa cap a l'esquerra

Imatge de la fletxa cap a la dreta

Imatge d'un projecte CRarq

CASA STA. MADRONA
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

EDIFICI Mª AUXILIADORA
vivenda plurifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA COLOM
reforma de vivenda

Imatge d'un projecte CRarq

CASA SANT JOAN
vivenda unifamiliar

Imatge d'un projecte CRarq

CASA SANT JOAN
reforma de vivenda

Imatge d'un projecte CRarq

CASA GUIXERES
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

PIS GUELL I FERRER
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

ESTUDI PILATES
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

DAC SALUT
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

FISBA
reforma de local
Imatge d'un projecte CRarq

PIS LLUIS MILLET
reforma de vivenda
Imatge d'un projecte CRarq

PIS PLANAS I CASALS
reforma de vivenda

Imatge de la fletxa cap a l'esquerra


CASA DE LES FONTS
VIVENDA UNIFAMILIAR


Situació: C/ de les Fonts. Sant Vicenç de Montalt.
Any: 2006.
Superfície: 391 m2.

Envoltada per un camp de golf, la parcel·la està situada a la part alta de la Urbanització Golf Maresme de Sant Vicenç de Montalt.

La diferència de nivell entre la cota del carrer i el terreny, la forma rectangular del solar en sentit nord-sud i la relació amb les parcel·les veines, van marcar en part la solució adoptada.

Dos volums sobrepossats totalment diferenciats marquen el desenvolupament de la vivenda. La forma d'aquests volums, allargats igual que el solar, i la decisió de situar-los el més pròxims a la llinda oest, permetia obrir la vivenda cap al costat oposat, dotat de millors vistes i orientació.

Un primer volum de color blanc resol l'accés des del carrer. Conté la zona de nit, orientada a est, i protegida de les vistes veines.

Un segon volum de color negre s'assenta sobre el terreny. Les estances de dia es relacionan directament amb el jardí, zona de piscina i chill-out.

La superposició de tots dos cossos genera una gran porxada davant de la sala d'estar, protegint-la de l'excés de radiació solar.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA ANETO
VIVENDA UNIFAMILIAR


Situació: C/ Aneto, 9bis. Terrassa.
Any: 2006.
Superfície: 213,00 m2.

Es tracta d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, situada a les afores del casc antic de Terrassa.

El solar, de forma allargada i rectangular, presentava un desnivell d'uns 3 metres respecte el nivell del carrer, pel que es va decidir fer una cambra sanitària per tal de salvar-lo.

La fonamentació es va fer amb micropilotatge, ja que l'estrat resistent es trobava situat a més de 5 m respecte el nivell d'excavació.

Degut a la poca amplada del solar es van utilitzar les mitgeres com a parets de càrrega i forjats unidireccionals de semi-biguetes de formigó pretensades i revoltons ceràmics.

El tractament de les dues façanes va ser diferent: la principal es va fer d'obra vista blanca, mentre que la posterior es va arrebossar i pintar de color blanc. Un revestiment de xapa metàl•lica protegeix tota la planta baixa i integra així la porta del garatge, el cancell d'entrada a la vivenda i tots els armaris de registres de companyies, accessibles des del carrer.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA LA MORERA
VIVENDA UNIFAMILIAR


Situació: C/ Montseny, 11. Badalona.
Any: 2007.
Superfície: 95,05 m2.

La vivenda parteix d'un condicionant molt fort: la normativa d'aquesta zona, La Morera, especifica la volumetria exacte que ha de tenir la futura vivenda.

Per aquest motiu, es parteix d'un volum de dues plantes amb coberta a dues aigües decalades i un volum annex d'una única planta, ocupant la meitat de la façana de l'altre cos a la part posterior. La situació de l’edificació permet que front al carrer hi hagi un pati d’accés i la resta de solar lliure sigui un espai més íntim situat a la part posterior.

La diferència de cota de nivell entre el pati d'accés i el posterior es va utilitzar per tal de separar la zona d'estar- menjador, situat a 50cm per sota del vestíbul i al mateix temps la sala i la cuina aconseguien tenir una vinculació directa amb el pati posterior.

La planta superior es va organitzar de manera que les dues habitacions s’obrissin al pati posterior i es deixes un espai de distribuïdor suficientment ampli per tal que es pogués utilitzar com a estudi.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

LOFT 3
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Nuestra sra. Fuensanta, 3. Badalona.
Any: 1998.
Superfície: 36,30 m2.

El projecte d'aquesta reforma consistia en habilitar un local existent en els baixos d'un bloc de pisos com a habitatge.

Donat les dimensions reduïdes de les que es disposava i la gran alçada lliure del local, es va optar per construir un altell de manera que augmentes la superfície útil de la vivenda.

Es va decidir realitzar una vivenda el més diàfana possible, destinant els espais tancats i més petits a cuina i bany.

L'escala d'accés a l'altell es va plantejar totalment lleugera, de manera que el sota-escala funcionés com a zona d'estudi, fent que un dels graons fes les funcions també de taula.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA SANTA MADRONA
VIVENDA UNIFAMILIAR


Situació: C/ Santa Madrona, 111. Badalona.
Any: 2007.
Superfície: 191,25 m2.

El projecte de reforma i ampliació neix de la impossibilitat d'enderrocar tota la vivenda existent, ja que una part d'aquesta es trobava fora de l'àmbit edificable permès per normativa i els propietaris volien mantenir-la. La resta de la vivenda s'enderrocà i es va construir de nou tota la planta baixa i tres plantes més.

L'emplaçament del solar, situat davant de mar i en contacte directe amb una rambla per a vianants i la via del tren, va condicionar la distribució interior de l'habitatge.

Per tal de gaudir d’unes millors vistes, sense que la catenària del tren l’interrompis, es va decidir situar la zona d’estar–menjador i la zona d’estudi a les plantes superiors. Mentre que l’habitació de matrimoni, dotada de bany i una zona d’aigües, es situa a la planta baixa de manera que s’obra al pati interior i es protegeix del carrer.

El nucli de comunicació vertical, escala i ascensor, es col·loca a la part central de la planta al ser la zona amb menys llum i sense vistes.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

PIS GÜELL I FERRER
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Güell i Ferrer, 15. Badalona.
Any: 2005.
Superfície: 67,00 m2.

L'habitatge havia de poder funcionar com a casa i com a despatx.

L'altell existent es trobava situat a un nivell massa alt per tal de tenir l'alçada lliure mínima necessària per fer habitable aquesta zona i a més a més l’escala existent tenia molta pendent i era força incòmode. Per aquests motius, es va prendre la decisió de desmuntar-ho i refer-lo.

Es va enderrocar també totes les particions interiors, cuina i bany i es va obrir una finestra més a la façana carrer.

El resultat va ser el poder disposar d’una gran sala que fa la funció o bé de despatx amb zona de reprografia - treball individual - sala de reunions o bé com a vivenda amb sala d'estar - estudi -menjador. Tot el mobiliari va ser fet a mida i és el que dóna continuïtat a tota la sala amb els diferents usos que es poden realitzar.

Es va ampliar la zona de bany i es va aprofitar el fet de començar el primer graó davant el bany per poder deixar l'acabat de la dutxa al mateix nivell que la resta del paviment del bany.

El dormitori es va col·locar a l'altell per tal de tenir més privacitat i separar-lo de la zona de treball.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

EDIFICI Mª AUXILIADORA
VIVENDA PLURIFAMILIAR


Situació: C/ Maria Auxiliadora, 71. Badalona.
Any: 2006.
Superfície: 316,40 m2.

La geometria del solar i el fet que només es disposava de la façana de carrer per obtenir vistes i ventilació, ja que la resta de façanes eren mitgeres, va condicionar la volumetria i la distribució dels pisos.

L’edifici constaria de planta baixa i dues plantes pis, amb una vivenda en cada planta.

Es va optar per situar l'escala en un lateral, de manera que pogués ventilar-la directament a façana, i un pati posterior situat a la cantonada oposada , per tal de poder donar llum i ventilació a la resta de peces que no poguessin fer-ho per façana.

Respecte a la distribució de les vivendes totes elles són semblants, amb les zones de dia, menjador- estar i cuina, situades a la façana de carrer, i les dues o tres habitacions allunyades del carrer i ventilant i il·luminant-se per el pati interior, mentre que els banys es situen darrera de la caixa de l'ascensor.

A la planta coberta es situen un traster, els armaris d'instal·lacions, el badalot de l'ascensor, les plaques solars i un terrat comunitari per a les tres vivendes.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

ESTUDI DE PILATES
REFORMA DE LOCAL


Situació: C/ Guifré, 143. Badalona.
Any: 2009.
Superfície: 111,00 m2.

El projecte havia de transformar un local buit, antigament una botiga de roba, en un estudi d'entrenament físic individualitzat amb el mètode Pilates.

Es va decidir desmuntar l'aparador, i enderrocar el servei existent, per tal d'alliberar tot el local.

El programa del centre estava format per una zona de recepció, que es veies molt clarament des del carrer per tal de cridar al màxim l'atenció, una zona d'espera per clients, dos vestuaris, un petit servei i tres sales d'entrenament, una per entrenament de quartets, una altra per duets i una més petita per entrenament individualitzat.

Per separar les sales, es va optar per col·locar unes mampares de vidre que permetessin el pas de llum d'una sala a l'altra des del pati posterior.

Un armari dissimulat en la sala gran amaga la rentadora - assecadora i l'acumulador d'aigua calenta sanitària.

Davant dels vestuaris s'aprofita l'espai entre pilars per col·locar dos armaris que permeten dotar al local d'una gran superfície d'emmagatzematge.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA COLOM
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Colom, 19. Badalona.
Any: 2003.
Superfície: 187,50 m2.

L’encàrrec era transformar una casa antiga, on no hi vivia ningú des de feia temps, en una casa acollidora i amb totes les comoditats possibles.

La parcel·la presentava una dificultat, només tenia dues façanes en cantonada. Això va condicionar la posició de les estances per tal que totes tinguessin ventilació exterior.

Es va haver de recalçar tota la fonamentació i estintolar l'estructura existent de parets de càrrega per tal de poder tenir una major flexibilitat en la distribució dels espais.

Alhora, es va aprofitar per enderrocar un forjat intermedi de biguetes de fusta que es trobava en molt mal estat, i la sortida a la segona planta, per tal de poder ampliar aquesta planta tal i com la propietat va demanar.

El resultat final va ser un nou habitatge; amb cuina, estar i menjador, així com un petit servei i el garatge situats en planta baixa; una primera planta amb les tres habitacions i un bany; i una segona planta on es situa l'estudi, un petit servei i la bugaderia, així com una gran terrassa.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

DAC SALUT
REFORMA DE LOCAL


Situació: C/ Príncep de Bergara, 46-50. Badalona.
Any: 2009.
Superfície: 84,50 m2.

L’encàrrec fou el d'adaptar unes oficines diàfanes com a centre de teràpies d'osteopatia i fisioteràpia.

Les necessitats dels clients eren una zona de recepció i d'espera per clients, un petit vestuari, un servei adaptat per minusvàlids i tres sales de tractament, dues de les quals calia que es poguessin ajuntar per disposar d'una sala gran per la realització de cursos o altres activitats. Per tal de poder ajuntar les dues sales, es va col·locar un envà acústic mòbil, que independitzava les dues sales o les unia quan fos necessari.

El local estava totalment buit i es va reformar en la seva totalitat. Terres, distribució interior, servei adaptat, instal·lacions, tot es va modificar, aprofitant però les màquines de l'aire condicionat.

Degut a la falta de superfície de façana a dues de les sales, es va optar per col·locar unes targes de vidre a la part superior dels envans, que permetessin el pas de llum d'una sala a l'altra des de les façanes.

Un armari dissimulat al distribuïdor davant el servei, amaga la rentadora i assecadora, així com una pica de lavabo per a ús dels treballadors.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA SANT JOAN
VIVENDA UNIFAMILIAR


Situació: Rambla Sant Joan, 216. Badalona.
Any: 2004.
Superfície: 155,50 m2.

El projecte preveia l'enderroc total de la vivenda existent i per tant es partia d'un solar totalment buit entre mitgeres.

El motor del projecte és l'espai central a triple alçada que relaciona els diferents ambients de la vivenda, tant funcionalment com visualment, ja que connecta per una banda amb l'espai de la zona d’estar – menjador a doble alçada i per una altra als distribuïdors que donen pas a les peces de dormitoris.

D'aquesta manera l'espai central passa a ser un punt neuràlgic de la vivenda i no una zona únicament de serveis (banys i escales).

Donades les grans dimensions del pati es va proposar donar uns usos específics a les diferents parts: una amplia zona d'accés amb el mateix paviment de la zona d’estar- menjador, de manera que aquest s'allarga fins al pati; una zona verda, on a més de poder plantar arbres es pogués estar estirat sobre la gespa, i una zona de menjador amb barbacoa on poder reunir a tota la família i amics al aire lliure.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

FISBA
REFORMA DE LOCAL


Situació: C/ Guixeres, 35. Badalona.
Any: 2001.
Superfície: 83,75 m2.

L'objectiu de la reforma era condicionar un local, fins llavors sense ús, com a centre de fisioteràpia.

El local, de forma allargada, només tenia llum natural als extrems i la seva alçada lliure era considerable, 4,35m.

La façana del local es va realitzar totalment amb vidre translúcid de manera que proporcionés il·luminació de l'exterior i assegurar així la privacitat del centre.

Amb la idea d'evitar la sensació d'estar dins un recinte tancat, es varen realitzar totes les divisions amb una tarja fixa superior de vidre translúcid de manera que la llum passés entre les diferents estances.

Per tal de proporcionar l'alçada a les mides de les sales, es va realitzar un fals sostre en tot el centre, a excepció de les zones de més amplada i amb més ocupació: la zona d'espera i l’espai destinat a gimnàs situat en la part posterior.

També es va dissenyar el moble de la recepció per tal de donar continuïtat espaial al distribuïdor.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA SANT JOAN
REFORMA DE VIVENDA


Situació: Rambla Sant Joan, 216. Badalona.
Any: 2005.
Superfície: 131,00 m2.

En primer terme es va enderrocar tot allò que superava la profunditat edificable permesa per la normativa de la ciutat, de manera que en resultes un pati realment aprofitable i lluminós.

Per permetre la ventilació de les estances que no donarien a façana es va pensar en realitzar un petit pati interior.

Gracies a l'alçada de la coberta a dues aigües es va poder construir un altell on poder disposar de dues habitacions més i una zona d'estudi, que mitjançant el doble espai generat, es vincula visualment a la sala d'estar- menjador.

La part realitzada amb coberta plana s'utilitza per allotjar la diferent maquinària i com a possible zona de secat de roba, lluny de la visió dels ocupants de la vivenda.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

PIS LLUIS MILLET
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Mestre Lluis Millet, 1-3. Badalona.
Any: 2008.
Superfície: 104,65 m2.

El projecte va suposar una reforma integral de tot l'habitatge que va incloure un canvi en la distribució existent, en el tipus d’acabats i instal·lacions.

La nova distribució inclou una sala – menjador oberta a un balcó corregut. Per separar ambdues zones, el fals sostre de la zona de menjador és més baixa.

La cuina es situa a la zona d’accés a l’habitatge, de manera que la zona de rebedor s’incorpora a l’espai de cuina com un àmbit de relació.

L’habitació dels nens és una única estança amb possibilitats de divisió en un futur. Una paret de color vermell i dues portes emmarcades fan d'aquest espai un lloc òptim per a l'entreteniment i descans de la canalla.

L’habitació de matrimoni incorpora una cambra higiènica dotada de dutxa i inodor i un espai de vestidor on es disposa la pica.

Els materials escollits, paraments enguixats pintats de color blanc, paviment de parquet de fusta de roure emblanquinat i pissarra negre per les zones humides, donen una gran lluminositat a tot l'habitatge.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

CASA GUIXERES
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Guixeres, 31. Badalona.
Any: 2006.
Superfície: 139,10 m2.

Les sol·licituds dels propietaris eren clares: volien redistribuir tota la zona de cuina i sala i obrir aquest espai cap al pati, en aquell moment poc vinculat a la casa.

Per fer això calia estintolar part de l'estructura existent de manera que cap pilar interferís a la sala.
Es va optar per modificar la col·locació de la cuina de manera que quedés una sala totalment diàfana.
Una gran balconera corredissa obre la sala cap al pati posterior de manera que la llum entra en tot l'espai.

Donades les tasques que calia realitzar en planta baixa, es va aprofitar per enderrocar una zona coberta amb panell sandwich i refer-la d'obra, així com suavitzar les pendents de la terrassa, accessible des de la planta primera, que eren excessives. Tota aquesta terrassa es va pavimentar de nou, es varen pintar totes les parets i es van canviar les fusteries d'alumini del quartet d'instal·lacions.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.

PIS PLANAS I CASALS
REFORMA DE VIVENDA


Situació: C/ Francesc Planas i Casals, 73. Badalona.
Any: 2001.
Superfície: 49,40 m2.

Es tractava d'un habitatge de reduïdes dimensions i amb un estat de conservació força deplorable, ja que des del seu any de construcció no s'havia fet cap tipus de reforma.

La idea del projecte va ser crear dos àmbits comunicats entre ells: un primer format per cuina, menjador i estar, i un segon format per la zona de dormir, vestidor, bany i safareig. En aquest sentit, es va intercanviar la posició originària entre la cuina i el bany.

Per no donar sensació d’angoixa, es va optar per només tancar la zona de bany i comunicar visualment totes les estances.

Les escales interiors existents porten a una petita habitació que es va utilitzar com a estudi. Per aprofitar al màxim la llum i les vistes es va modificar la obertura existent i es va col·locar una finestra de guillotina que emmarcava l'horitzó marítim.

Una terrassa amb vistes al mar completa la distribució de la vivenda.


Si us plau, instaleu la darrera versió de Flash Player per veure aquest contingut.
Imatge de en construcció

En construcció…


CRarq  es un estudi d'arquitectura format per Marta Casas i Jordi Roger, arquitectes.
< Llista de treballs realitzats >

Jordi Roger Tolsa
Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / 2003 /Arquitecte.  < CV.pdf >

Arquitecte per l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Espanya), posseeix una experiència de mes de deu anys a Espanya com arquitecte, treballant per empreses privades, en el seu propi despatx, així com en l'administració pública. És gràcies a aquesta diversitat de treball que ha adquirit una experiència sòlida i variada tant en el coneixement de totes les fases d'un projecte d'arquitectura, disseny i concepció, execució de projectes, així com la supervisió d'obres.
De la mateixa manera, va poder consolidar el seu coneixement sobre la tramitació i gestió de les llicències d'obres, gràcies al treball com arquitecte dins de l'administració pública.

El seu amor per l'esport, sobretot pels esports d'equip, deixa veure algunes de les seves aptituds i facultats principals, com la seva capacitat d'organitzar i portar un equip, la seva facilitat d'adaptació a diferents mètodes de treball, així com el seu esperit d'equip.


Marta Casas Marin
Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona / 2004 /Arquitecte.  < CV.pdf >

Arquitecta per l'Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (Espanya), posseeix una experiència de mes de nou anys a Espanya com arquitecta, treballant per empreses privades així com dins del seu propi despatx. Ha realitzat diferents projecte d'arquitectura, especialment projectes d'instal·lacions escolars. La seva variada experiència ha estat adquirida participant en totes les fases del projecte i coordinant als diferents col•laboradors que intervenen en el procés de la construcció.

El fet de ser una persona organitzada i meticulosa li ha permès establir una bona metodologia de treball en els despatxos on ha treballat.

Fotografia d'en Jordi

Fotografia de la MartaOBRES REALITZADES


OBRA NOVA

Vivenda unifamiliar. C/ Santa Madrona, 111. Badalona. (2007)

Vivenda unifamiliar. C/ Montseny, 11. Badalona. (2007)

Vivenda unifamiliar. C/ Aneto, 9 bis. Terrassa. (2006)

Vivenda unifamiliar. C/ de les Fonts, 11. Sant Vicenç de Montalt. (2006)

Edifici plurifamiliar. C/ Maria Auxiliadora, 71. Badalona. (2006)

Vivenda unifamiliar. Rambla Sant Joan, 216. Badalona. (2004)

Piscina per a vivenda. C/ Primavera,16. Santa Eulàlia de Ronçana. (2011)
Piscina per a vivenda. C/ Montseny, 22. Caldes d'Estrac. (2007)


REFORMA

Segregació d’un habitatge en dos. C/ Enric Granados, 49. Barcelona. (2012)
Reforma d'habitatge. C/ Gran de Gràcia, 61. Barcelona. (2011)
Reforç estructural. C/ Roger de Flor, 83. Badalona. (2011)
Reforma i ampliació de vivenda. C/ Mayor, 16. Tolva. Huesca. (2011)
Rehabilitació de terrat. C/ Guifré, 287. Badalona. (2011)
Rehabilitació de façana. C/ Sant Pere Mitja, 30. Barcelona. (2010)
Legalització d’habitatge. C/ Travessia, 1. Barcelona. (2010)

Reforma de vivenda. C/ Colom, 19. Badalona. (2003)

Rehabilitació de Mas Chiquet. Viacamp. Huesca. (2010)
Rehabilitació de terrat. C/ Carme, 47 bis. Badalona. (2009)
Rehabilitació de façana. C/ Casas i Amigó, 58-60. Badalona. (2009)
Reforma d’habitatge. C/ Antoni Maura, 15. Badalona. (2008)
Reforma i canvi d’ús de local a habitatge. Pl. de la Revolució, 5. Barcelona (2008)

Reforma d'habitatge. C/ Mestre Lluis Millet, 1-3. Badalona. (2008)

Reforma de vivenda. C/ Sagunto, 45. Badalona. (2008)
Reforma i ampliació de vivenda. C/ Galindos, 38. San Clemente. Cuenca. (2007)
Rehabilitació de coberta en vivenda. C/ Carretera, 5. Tolva. Huesca. (2007)

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Imatge de la fletxa cap a baix


REFORMA

Reforma de vivenda. C/ Casas i Amigó, 47. Badalona. (2006)
Reforma d'habitatge. C/ Sevilla, 126. Terrassa. (2006)
Reforma d’habitatge. C/ Bonaventura Castellet, 9. Terrassa. (2006)

Reforma de vivenda. C/ Guixeres, 31. Badalona. (2006)

Reforma d'habitatge. C/ Güell i Ferrer, 15. Badalona. (2005)

Reforma de vivenda. Rambla Sant Joan, 216. Badalona. (2005)

Reforma d'apartament. Calella de Palafrugell. (2004)
Reforma de vivenda. C/ Lleó, 76. Badalona. (2004)
Reforma i ampliació de vivenda. C/ Joaquim de Paz, 5. Terrassa. (2004)
Reforma d'habitatge. C/ Baldomer Solà, 5. Badalona. (2003)
Reforma d'habitatge. C/ Conquesta, 91. Badalona. (2003)
Reforma i ampliació de vivenda. C/ Colom, 19. Badalona. (2003)

Reforma d'habitatge. C/ Francesc Planas i Casals, 73. Badalona. (2001)

Reforma d'habitatge. C/ Nuestra sra. Fuensanta, 2 bis. Badalona. (1998)


REFORMA DE LOCAL

Centre de fisioteràpia. C/ Príncep de Bergara, 46-50. Badalona. (2009)

Estudi de Pilates. C/ Guifré, 143. Badalona. (2009)

Nau industrial. Molins de Rei. (2008)
Centre de fisioteràpia. C/ Sant Bru, 154. Badalona. (2008)
Centre d’estètica. C/Guifré,156 . Badalona. (2007)

Centre de fisioteràpia. C/ Guixeres, 35. Badalona. (2001)

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Fotografia d'una obra realitzada

Imatge de la fletxa cap a dalt
MARTA CASAS MARIN
JORDI ROGER TOLSA


Direcció:
Carrer Güell i Ferrer, nº15
08912 Badalona

Mòbil: 646.126.116

E-mail:

CAT       CAST       FR